امروز: 28 شهریور 1397 ساعت: 05:44:12

ساعت حرکت سرویس های برون استانی

ساعت حرکت اتوبوسهای برون استان

ردیف  مبداء  مقصد  نوع خودرو  تعداد صندلی  ساعت حرکت  مبلغ کرایه هر نفر
1  شوش تهران اتوبوس اسکانیا ویژه 44 نفره 18/30 بعد ظهر 290/000 ریال
2 شوش تهران  اتوبوس ولوو VIP  25 نفره 18/45 بعد ظهر 480/000 ریال
3  شوش  تهران اتوبوس ولوو VIP  25 نفره 20/30 شب 480/000 ریال 
4  شوش اصفهان اتوبوس ولوو ویژه 42 نفره 20/45 شب 250/000 ریال
5  شوش شیراز اتوبوس ولوو ویژه 42 نفره 17/00 بعد ظهر  260/000 ریال
6  شوش کرج        
7  شوش عسلویه        
8  شوش بوشهر        
9  شوش دیلم        
10  شوش قم        
11  شوش اراک        
12 شوش بروجرد        
13 شوش خرم آباد        
14 شوش ازنا        
15 شوش الیگودرز        
16 شوش نجف آباد         
17 شوش گچساران        
18 شوش بهبهان        
19 شوش رامهرمز        
20 شوش اهواز        

 

بازدید: 1329