امروز: 24 مهر 1397 ساعت: 07:33:50
رسیدگی به شکایات
 1. با سلام شما می توانید شکایات یا گزارشات خود را بصورت محرمانه از طریق این فرم ثبت نمائید که پس از بررسی نتیجه آن به پست الکترونیکی شما ارسال میگردد.
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  Please type your full name.
 3. پست الکترونیکی (*)
  Invalid email address.
 4. شمـاره تمـاس(*)
  ورودی نامعتبر
 5. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شغل (*)
  ورودی نامعتبر
 7. عـنـوان درخواست
  ورودی نامعتبر
 8. نام واحد مورد نظر
  ورودی نامعتبر
 9. پیغام(*)
  ورودی نامعتبر
 10. فایل ضمیمه
  ورودی نامعتبر
 11.