امروز: 24 مهر 1397 ساعت: 08:20:29

نزول میزان موفقیت پروژه های ملی؛ عدم هماهنگی حمل و نقل درون شهری با برون شهری

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه "پروژه سهمیه بندی سوخت ناوگان دیزل بر اساس پیمایش در حوزه برون شهری به طور کامل اجرا شده است." تصریح کرد: عدم صدور بارنامه برای ناوگان درون شهری و ناهماهنگی شهرداری ها با حمل و نقل درون شهری می تواند کاهش میزان موفقیت پروژه های ملی را در بر داشته باشد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز فرامرز مداح در جلسه اخیر تشکل حمل و نقل هوشمند ایران ضمن گلایه از شهرداری ها در انجام طرح های بزرگ ملی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی میان حمل و نقل برون شهری و شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی و صدور بارنامه برای ناوگان درون شهری است.

وی با اشاره به اجرای کامل طرح ملی "سهمیه بندی سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی بر اساس پیمایش"، در حوزه برون شهری تصریح کرد: ناهماهنگی نهادهای درون شهری می تواند موجب کاهش موفقیت و احتمال اجرای پروژه از یک به 10 شود.

بازدید: 2177